VPN свързаност

Реализация на криптирана връзка между кметствата и сървърите на общината. Изключително полезно при ползване на ЛБД „Население“, „Архимед“, деловодни системи и други

Информационна точка

Изграждане на информационни точки за свободен достъп до Интернет в различни местоположения  – паркове, библиотеки, исторически места и други..

Система за гласуване

Система за електронно гласуване в общинския съвет – включва пултове за гласуване, 50″ дисплей за визуализация на резултатите и администриращ софтуер на отделен компютър.

Сървъри

Сървърно оборудване

Предаване на заседанията на общинския съвет онлайн в реално време с Full HD резолюция и звук, изграждане на видео-архиви на заседанията, защитни стени, файлови сървъри и други

Градско видеонаблюдение

Градско видеонаблюдение

Фирмата предлага разработка на технически проекти за градско видео-наблюдение, както изграждането на такива системи

Училищен звънец

Можем да внесем много радост и ведро настроение в общинските училища чрез нашата иновативна система за елктронен училищен звънец…