Система за гласуване

Система за гласуване

Фирма "Хънитек" предлага система за гласуване на заседанията на общинския съвет. Система за гласуване е собствена (авторска) разработка и включва: пултове за гласуване, дисплей за визуализиацията на гласуването, администраторски компютър, сървър за база данни MySQL за съхраняване на информацията от сесиите. Възката между пултовете и сървъра е на базата на RS-485 интерфейс. Така изградената мрежа позволява включването на до 128 устройства. Всеки пулт има три бутона - зелен, жълт и червен (съответно "За", "Въздържал се" и "Против"), както и LCD текстови дисплей за съобщения към потребителя. Идентификацията е посредством безжични карти и вграден в пулта четец за тях. За повече данни - моля свържете се с нас.