Информационна точка

Информационна точка за свободен WiFi достъп до интернет

За общинската администрация е важно да може да популяризира своите действия, информирайки населението за тяхната същност и резултатите от прилагането им. Чудесна възможност за това е изграждането на зони със свободен достъп до интернет на обществени места - паркове, площади, градинки, събори и други. Решенията за свободен достъп, които ние предлагаме. включват необходимия брой безжични точки на достъп (АР), рутер за централизрано управление на достъпа до интернет с интегрирана технология "Captive Portal", сървър за безопасно използване на интернет. Когато гржданин пожелае да ползва свободната зона и набере някакъв уеб-адрес, посредством "Captive Portal" на неговото устройство се отваря "login" страница с бутон за потвърждение. На тази начална страница общината може да презентира рекламно-информационни материали за своята дейност. При натискане на бутона, клеинтът се препраща към избрания от него уеб адрес. Сървърът е необходим за да може да се ограничи достъпът до сайтове с неподходящо съсържание (например порно сайтове, сайтове прокламиращи тероризъм и др.). Освен това на сървъра се съхранява информация (логове), за това кои сайтове е посетил съответния потребител. Цената се определя от броя точки и типа на използваното оборудване. Свържете се с нас, за да получите техническо и ценово предложение, съобразено с Вашите нужди и изисквания.